Màu Hoa Đỏ - Karaoke Beat Phối Chuẩn Tone Nữ ✔
Em Gái Quê Lv 19

Em Gái Quê

114
49
3
VN ơi VN, ngọn núi nơi anh ngã xuống, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn...

1.1 K

Bình luận (3)
Lv 12

Dương Hòa

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Em Gái Quê - 8 tháng trước

Lv 10

Lê Duy Đạm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Em Gái Quê - 1 năm trước

Lv 13

ThanhDat Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Em Gái Quê - 1 năm trước