Ngày Đó ( karaoke) Thang HiếnMKR
Thang Hiến Lv 15

Thang Hiến

146
98
103
Lần đầu tiên em hét thể loại này, tưởng dễ mà khó không tưởng bà con ạ

27.63 K

Bình luận (103)
Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 2 ngày trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 2 ngày trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyen Cong

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 4 ngày trước

Lv 13

Anh Đức

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 15

Thang Hiến - 10 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 103 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan