EM VE VOI NGUOI - KARAOKE SONG CA(beat PHUONG CAMERA)
Đổ Trung Tuyến Do Lv 13

Đổ Trung Tuyến Do

Lan Lê Lv 13

Lan Lê

599
197
100
❤❤❤ CK đạt H5 -Giải Đồng- Cặp Song Ca Triển Vọng T9/2018.

20.28 K

Bình luận (100)
Lv 12

Trái Tim Tình Bạn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Lan Lê - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 năm trước

Lv 14

Đổ TrungTuyến 14

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Đổ TrungTuyến 14 - 1 năm trước

Lv 13

Trái Tim Băng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

LB Lan - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 100 bình luận