( Karaoke ) Khong Bao Giờ ngăn Cách, beat ( thanh Tuyền )song ca
Jack Le Lv 13

Jack Le

333
60
45
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

24.15 K

Bình luận (45)
Lv 18

Lâm Dạ Chi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Tbl

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Jack Hiep LE - 2 tháng trước

Lv 14

•Çầų Vồйǥ ͜✿҈

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Tbl - 9 tháng trước

Lv 12

Thúy Ngô

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Tbl - 9 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lê Thu - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận