Karaoke Môi tím - Giọng nữ (Nhạc Hoa lời Việt - Khúc Lan)
☘️DC☘️ Lv 15

☘️DC☘️

Thuy Huong Lv 13

Thuy Huong

13
4
3
Sao mà hát và bè hay vậy ta ?? Chị hát theo em thui nà ~ iu lém ~❤️?

800

Bình luận (3)
Lv 15

☘️DC☘️

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Han Nguyen - 8 tháng trước

Lv 15

☘️DC☘️

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

☘️DC☘️

Trả lời - 8 tháng trước