Karaoke Môi tím - Giọng nữ (Nhạc Hoa lời Việt - Khúc Lan)
☘️ Ch@u ☘️ Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

Thuy Huong Lv 13

Thuy Huong

11
4
3
Sao mà hát và bè hay vậy ta ?? Chị hát theo em thui nà ~ iu lém ~❤️?

800

Bình luận (3)
Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 14

Han Nguyen - 25 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 15

☘️ Ch@u ☘️

Trả lời - 25 ngày trước