Cha yêu Karaoke│Tone nữ│- Kara4U
Nhien Duyen Lv 15

Nhien Duyen

Cung Xuân Lv 12

Cung Xuân

18
9
2
Trả bài bạn MD. Thanks bạn nhiều mời một ck về cha rất cảm động. Hát bài này song CX lại tháy rất là nhớ cha yêu của mình

3

Bình luận (2)
Lv 15

Nhien Duyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Cung Xuân - 1 năm trước

Lv 15

Nhien Duyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Cung Xuân - 1 năm trước

Liên quan

    
Lv 17

Vân Nguyễn Vip 3 đã hát 1 năm trước

64
87
4
Lv 14

Kim Oanh Huynh Thi Vip 3 Nhien Duyen Vip 2 đã hát 1 năm trước

8
16
2
Lv 14

Hanh Phuc Mai Hoa Vip 2 Nhien Duyen Vip 2 đã hát 1 năm trước

7
4
1