[KARAOKE] Chiều Bên Đồi Sim - Hồng Phượng ft Huỳnh Thật
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 16

Mai Phượng

2170
834
220
Chết cười với anh2 nguoi ta đang hat anh thoại nghe kg nhịn đuoc cười hư bai mây lần mới tạm ổn❤️✍️anh hat nghe dat dào tinh cam hay qua troi✍️❤️

90.3 K

Bình luận (220)
Lv 3

Minh Truyền

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 3

Minh Truyền - 1 ngày trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 12

Hua Thi Duong

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 2

Ngọc Lan

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 16

Mai Phượng - 12 ngày trước

Lv 15

Chau Ngoc Diep

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 15

Minh Nguyen - 19 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 220 bình luận