Karaoke Quen với cô đơn - Lương Minh Trang (Tone nữ)
☘️DC☘️ Lv 15

☘️DC☘️

219
149
45
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

7.31 K

Bình luận (45)
Lv 10

Kiếp Độc Hành

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

☘️DC☘️ - 6 tháng trước

Lv 13

Hoàng Kaka

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

☘️DC☘️ - 6 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

☘️DC☘️ - 7 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

☘️DC☘️ - 9 tháng trước

Lv 16

Dang Binh Yen

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 45 bình luận