Tiễn Em Nơi Phi Trường (Adieu Jolie Candy) Karaoke, Giọng Nam USAlong
Quốc Tuấn Lv 14

Quốc Tuấn

94
131
23
Adieu!

18.82 K
Bình luận (23)
Lv 13

Dang Binh Yen

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 14

Quốc Tuấn - 2 ngày trước

Lv 14

Huyen Le

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 14

Quốc Tuấn - 2 ngày trước

Lv 12

Tôm

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 14

Quốc Tuấn - 5 ngày trước

Lv 14

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 14

☘️ Diễm Châu ☘️ - 5 ngày trước

Lv 14

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan