Thương về miền đất lạnh. Lưu Ánh Loan & Dương Hồng Loan. Karaoke
Yến Nhi Lv 21

Yến Nhi

Minh Thuỳ Lv 16

Minh Thuỳ

205
119
47
Mến chúc toàn thể GD Mykara một năm mới thật nhiều niềm vui, yêu thương, an nhiên và khỏe mạnh gặp nhiều may mắn tốt đẹp nhất trong năm mới ?️??

1.01 M

Bình luận (47)
Lv 18

Phuong Huynh

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

Minh Thuỳ - 17 giờ trước

Lv 18

Phuong Huynh

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

Minh Thuỳ - 17 giờ trước

Lv 18

Phuong Huynh

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 16

Minh Thuỳ - 17 giờ trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 16

Minh Thuỳ - 3 ngày trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 16

Minh Thuỳ - 3 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 47 bình luận