[Karaoke] Mình yêu nhau đi - Bích Phương (Full Beat Gốc)
Linh Nhi Lv 12

Linh Nhi

Quách yu Lan Lv 14

Quách yu Lan

2010
409
73
Yeu nhau thế này kia mà bảo sao bỏ đc ! Nhìn bạn tôi dễ thương quá đi thôi ❤️❤️❤️

4.5 K
Bình luận (73)
Lv 17

Đăng Ngọc

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Lilly Kim

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Ha VI Leyennhi

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 3

Huong Linh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Quách yu Lan - 4 tháng trước

Lv 12

Duy Thương

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Quách yu Lan - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 73 bình luận