[Karaoke] Mình yêu nhau đi - Bích Phương (Full Beat Gốc)
Linh Nhi Lv 11

Linh Nhi

Quách Yu Lan Lv 12

Quách Yu Lan

1828
331
54
Yeu nhau thế này kia mà bảo sao bỏ đc ! Nhìn bạn tôi dễ thương quá đi thôi ❤️❤️❤️

2.56 K
Bình luận (54)
Lv 4

Hoàng Tấn Dương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Lắm Loan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Linh Nhi - 1 tháng trước

Lv 12

Hải Vân Thắng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Linh Nhi - 1 tháng trước

Lv 10

Meo Meo

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Linh Nhi - 1 tháng trước

Lv 10

Micheal Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận