Karaoke_ Duyên Quê_ Ca Sĩ_ Mai Lệ Quyên & Lưu Chí Vỹ
Nguyễn Phúc Lv 14

Nguyễn Phúc

Thuỳ Trang Lv 16

Thuỳ Trang

13
7
5
E gửi a Phúc!! Tone nữ hơi thấp, e hát hơi kỳ a nghe đỡ đi

100

Bình luận (5)
Lv 13

Nguyễn Chí Thành

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 16

Thuỳ Trang

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Thuỳ Trang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Phúc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Phúc

Trả lời - 1 năm trước