Mưa Trên Biển Vắng (KARAOKE) Ngọc Lan ✿ Yeah1 Karaoke ✿ ihatkara.com
Thơm Kiều Tuyết Lv 9

Thơm Kiều Tuyết

145
171
11
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

411
Bình luận (11)
Lv 12

Phạm Hoàng Châu

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 2

Nguyễn Bá Cảnh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 2

Nguyễn Hùng

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 9

Thơm Kiều Tuyết

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 2

Nguyễn Hùng - 7 ngày trước

Lv 2

Thiêm Hoàng

Trả lời - 8 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận