Nắng chiều Karaoke Tone Nữ
Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Pei Wen  Do Lv 12

Pei Wen Do

32
8
8
Hát hay lời dẫn cũng quá hay nàng ạ (úi ..tớ không nói được giọng Bắc ..cười không sao nhưng xin đừng ném mạnh tay quá nhé :)) )

400

Bình luận (8)
Lv 12

Pei Wen Do

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Pei Wen Do - 1 năm trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận