[Karaoke - beat - lời Việt] Nghe chưa hết bài tình ca rơi chưa hết nước mắt - Trương Sư Vũ
Biển Đắng Lv 16

Biển Đắng

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻

2242
313
240
B Đ ᏟᎪm ơᏁ ᏆᎾàᏁ Ꮖhể Ꮯb đã ᏟᏉ - ủᏁᎶ hộ ᏟhᎾ hᎪᎥ CE ss ❤️

2.52 M
Bình luận (240)
Lv 17

ᵁũ ᵀᴴᵁậᴺ

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 14 ngày trước

Lv 12

K.linh

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 14 ngày trước

Lv 11

Kim Dung

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 15 ngày trước

Lv 17

KimThu

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 15 ngày trước

Lv 11

Trần Nhạn

Trả lời - 15 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 15 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 240 bình luận