[KARAOKE] Đường Tím Ngày Xưa - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
☘️ Cá_Chi_Chi ☘️ Lv 12

☘️ Cá_Chi_Chi ☘️

mjnhchuyet Lv 14

mjnhchuyet

70
44
60
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

8.31 K

Bình luận (60)
Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet - 2 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet - 2 ngày trước

Lv 14

Hoa Hải

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet - 3 ngày trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 14

mjnhchuyet - 3 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 60 bình luận