KARAOKE CHỜ ĐÔNG (#CD) - HOÀNG CHÂU | BÀI HÁT ĐỂ ĐỜI
Tuấn Phạm Lv 18

Tuấn Phạm

159
105
42
Em oi có phải ngoài troi đang mưa .........anh oi co phải ..là troi sang đông ...........

346.8 K

Bình luận (42)
Lv 18

Tuấn Phạm

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Hương Giang

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 2 tháng trước

Lv 18

Tuấn Phạm

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Poppy buif

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Lv 10

Tuyet Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan