[ KARAOKE - Beat Gốc ] Xin Em đừng khóc Vu quy | Beat Dũng Sến| Dễ nghe - Dễ hát
Hải Phạm Lv 14

Hải Phạm

428
279
213
Ca khúc này không đủ điều kiện để tham gia sự kiện Cảm ơn các anh chị và các bạn đã nghe qua ca khúc và khen tặng Xin chân thành cảm ơn ❤❤

76.37 K

Bình luận (213)
Lv 11

Hanh Lu

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 10

Đỗ Thị Sơn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 1 tháng trước

Lv 13

Thu Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 1 tháng trước

Lv 13

DẠ HOA

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 1 tháng trước

Lv 8

Nguyễn Ngọc

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Hải Phạm - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 213 bình luận