SEN KARAOKE Cõi Nhớ | Nhạc Sống Tone Nam
Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

534
181
320
Cây cần có lá...biển cần có cá...và chắc hẳn các bạn thi cần có người cổ vũ...Phó ban cv e đến sk lần này để đồng hành và cv các bạn thi sk.Chúc hội thi thành công rực rỡ...Chúc các bạn thi glvv và có những trải nghiệm thú vị nha ^_^

191 K

Bình luận (320)
Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 7 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 5 tháng trước

Lv 15

Hongchau Dinh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 7 tháng trước

Lv 15

Hongchau Dinh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 320 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan