Karaoke _ Xin em đừng khóc vu quy _ Lưu Ánh Loan
Ha Buon Nguy Lv 13

Ha Buon Nguy

212
118
21
Anh ơi. Đớn đau từng kỉ niệm ngày qua., Vì sao đường tình ta lại chia hai lối. Một mình em lẻ bóng sang ngang . Xe tang của ai. Để lại mình em độc hành giữa đêm trường!!!

854

Bình luận (21)
Lv 10

Ngô Cảnh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 1 năm trước

Lv 4

Lâm Bolero

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 1 năm trước

Lv 13

Lợi Vũ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trái Tim Tình Bạn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Đình Tú

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận