VỀ QUÊ l Karaoke Thanh Hằng ft Thanh Hà
Oanh Nguyễn Lv 14

Oanh Nguyễn

164
124
120
Thiếu quê hương ta về...về đâu !

9.65 K

Bình luận (120)
Lv 11

Hữu Tuấn

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 14

Oanh Nguyễn - 22 ngày trước

Lv 11

Thành Công

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 14

Oanh Nguyễn - 29 ngày trước

Lv 9

Nguyễn Phương Sùng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Oanh Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 11

Phùng Lai

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Oanh Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 16

KHÔNG CHƠI KIM CƯƠNG

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Oanh Nguyễn - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 120 bình luận