KARAOKR TRÍCH ĐOẠN TỆ HƠN VỢ THẰNG ĐẬU FULL BEAT
Ngô Tùng Lv 4

Ngô Tùng

Hana Trúc Lv 15

Hana Trúc

32
27
5
Đậu...sao tao nghe giọng của màiii quen zữ zạ đậuuu ...kkk

2.4 K

Bình luận (5)
Lv 16

Ladybug

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thái Hà - 7 tháng trước

Lv 4

Ngô Tùng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Hana Trúc - 8 tháng trước

Lv 4

Ngô Tùng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Hana Trúc - 8 tháng trước

Lv 14

Thái Hà

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Hana Trúc

Trả lời - 8 tháng trước