Một người đi-karaoke-Đan Nguyên Ft Hà Thanh Xuân
Hoàng Quốc Tuấn Lv 17

Hoàng Quốc Tuấn

Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

3378
670
60
Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm... Gửi anh! Anh hát bài này hay lắm.

111.9 K
Bình luận (60)
Lv 11

Quyền Lê

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Chung Lê

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 2

Hoa Bất Tử

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 7 tháng trước

Lv 12

Lan Lê

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 7 tháng trước

Lv 5

Vũ Thắng

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 60 bình luận