[Karaoke] Ly rượu mừng - Hợp ca
Phúc Vi Lv 20

Phúc Vi

Quốc Tuấn Lv 17

Quốc Tuấn

41
33
21
Anh gởi lại hai em Phúc Diễm và Phúc Vi, cảm ơn hai em mình đã hợp ca cùng với anh trong Ly rượu mừng xuân nhé. Happy new year 2019!

67.2 K

Bình luận (21)
Lv 17

Quốc Tuấn

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Trang Le

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Trang Le - 4 tháng trước

Lv 14

Ánh Dương

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

Phúc Vi - 4 tháng trước

Lv 14

Hana

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

Phúc Vi - 4 tháng trước

Lv 14

Hana

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

Phúc Vi - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan