Karaoke Đêm Vũ Trường | Tone Nam | Slowrock YAMAHA
Vũ Thuận Lv 17

Vũ Thuận

32
26
5
Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai! Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lơi vòng tay...

2.4 K

Bình luận (5)
Lv 12

THỦY TÂM

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận - 3 tháng trước

Lv 13

❄️Đại Dương❄️

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận - 3 tháng trước

Lv 13

❄️Đại Dương❄️

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Nguyen Cong

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận - 3 tháng trước