Karaoke | Khóc Thầm | Lê Sang
Phuong Vu Lv 16

Phuong Vu

88
75
15
Giờ đây mới biết xa em sẻ làm chết cả đời anh

47.71 K

Bình luận (15)
Lv 12

Thanh Chanh Chua

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 tháng trước

Lv 13

Off

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 13

Giọt Lệ Đắng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 15

Nguyễn Sĩ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Lv 15

Trang Trịnh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Trang Trịnh - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận