KARAOKE Thói Đời Tone Nữ (Hoài Lâm) Nhạc Sống thói đời karaoke tông nữ (Trọng Hiếu)
Lê Thu Lv 14

Lê Thu

Thang Hiến Lv 16

Thang Hiến

115
79
49
Chế ơi nhờ có Chế Linh nhập em mới đọc theo chế đc có vậy thoi chế nghe tạm nha ??❤️

4.22 K

Bình luận (49)
Lv 11

BÀ.ZÀ.TẬP. HÓT U90

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Thang Hiến - 9 tháng trước

Lv 10

Ngoc Anh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 10

Ngoc Anh - 9 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Chi

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Trầm Thị Tốt - 1 năm trước

Lv 12

Thơm Minh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 49 bình luận