[Karaoke - Beat Gốc] Hương Tình Cũ - Thiên Quang ft. Quỳnh Trang
Hải Nguyễn Lv 18

Hải Nguyễn

Tuấn Kiệt Lv 13

Tuấn Kiệt

561
300
110
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

41.4 K

Bình luận (110)
Lv 13

Jose Telles

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 18

Hải Nguyễn - 5 giờ trước

Lv 18

Ngọc Thủy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 18

Hải Nguyễn - 22 giờ trước

Lv 18

Ngọc Thủy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 18

Hải Nguyễn - 22 giờ trước

Lv 18

Ngọc Thủy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

Tuấn Kiệt - 1 ngày trước

Lv 18

Ngọc Thủy

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

Tuấn Kiệt - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 110 bình luận