Đoạn Buồn Đêm Mưa [Karaoke Sc beat]
Huỳnh Hương Lv 19

Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

361
307
107
Để cho anh yêu em. Để cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên... Nghe cảm động quá bx ❤️ uiii

14.81 K

Bình luận (107)
Lv 3

Phale Tim

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 10

Ngọc Anh

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 19

Lê Hải - 25 ngày trước

Lv 19

Huỳnh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 1 tháng trước

Lv 19

Huỳnh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 1 tháng trước

Lv 19

Huỳnh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 107 bình luận