Karaoke Đừng Gọi Anh Bằng Chú - Kim Chi Ft Lê Sang | Beat Chuẩn Song Ca
Bao Thai Lv 15

Bao Thai

Nguyễn Thị Ngọc Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

306
285
223
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

16.56 K

Bình luận (223)
Lv 6

Bích Thu

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 15

Thuý An Nguyễn

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 6 ngày trước

Lv 6

Rêu Xanh

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 10

Lê Dũng

Trả lời - 21 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 15 ngày trước

Lv 5

Trần Thiện

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc - 15 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 223 bình luận