Tình Cha - Karaoke Beat Chuẩn ✔
Hải Phạm Lv 11

Hải Phạm

512
260
83
Vậy là đã 1.095 ngày Cha vĩnh viễn giời xa các con...cháu...chắt...

9.06 K

Bình luận (83)
Lv 3

Đào Hồng Phú

Trả lời - 8 giờ trước

Lv 3

Đào Hồng Phú - 6 giờ trước

Lv 12

Trần Mạnh Hải

Trả lời - 8 giờ trước

Lv 11

Hải Phạm - 8 giờ trước

Lv 7

Van Le

Trả lời - 9 giờ trước

Lv 11

Hải Phạm - 9 giờ trước

Lv 10

Lê Thị Hạnh

Trả lời - 12 giờ trước

Lv 11

Hải Phạm - 11 giờ trước

Lv 16

Nguyễn Bảy

Trả lời - 13 giờ trước

Lv 11

Hải Phạm - 13 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 83 bình luận