LÂU ĐÀI TÌNH ÁI - karaoke (song ca)
Trần Hà Khánh Lv 11

Trần Hà Khánh

112
108
4
❤️ Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối. Lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ái. Đón hai đứa chúng ta mà thôi honey hém ❤️❤️

11.97 K

Bình luận (4)
Lv 13

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 10 ngày trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 10 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 11

Trần Hà Khánh - 10 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 9 ngày trước