[KARAOKE] Nói Với Người Tình - Huỳnh Thật ft Phương Anh (Beat Gốc)
Huỳnh Thiên Tuấn Lv 15

Huỳnh Thiên Tuấn

Ngọc Linh Lv 16

Ngọc Linh

219
126
131
57. Ngoc Linh ft Thiên Tuấn

10.82 K

Bình luận (131)
Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH - 9 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Ngọc Linh - 9 tháng trước

Lv 10

NGOC LAN

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 16

Ngọc Linh - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 131 bình luận