Tình Có Như Không Karaoke Tone Nữ
Minh Hang Lv 5

Minh Hang

Dang Binh Yen Lv 15

Dang Binh Yen

189
22
9
Beat lạ, hình beat cũng lạ luông :))). Tự bè cho mình bao giờ cũng chuẩn nhất ahihi. Thanks Huy yêu vấu!!!!

1 K

Bình luận (9)
Lv 11

Đoàn Văn Lượng

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 15

Dang Binh Yen - 19 ngày trước

Lv 11

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Dương Trung Kiên

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Anh Dung Bui

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Anh Dung Bui - 2 tháng trước

Lv 11

Lưu Vui Niềm

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận