Tình Có Như Không Karaoke Tone Nữ
Bình Yên Lv 11

Bình Yên

Dang Binh Yen Lv 16

Dang Binh Yen

193
22
9
Beat lạ, hình beat cũng lạ luông :))). Tự bè cho mình bao giờ cũng chuẩn nhất ahihi. Thanks Huy yêu vấu!!!!

1 K

Bình luận (9)
Lv 12

Đoàn Văn Lượng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Dang Binh Yen - 8 tháng trước

Lv 12

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Trung Kiên

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Anh Dung Bui

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Anh Dung Bui - 10 tháng trước

Lv 14

Hồng Phú

Trả lời - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận