KARAOKE THƯƠNG CON CHỐT SANG SÔNG-XUÂN HÒA + GIỌNG NỮ
Chấu Quán Lv 15

Chấu Quán

12
11
5
Chờ anh nói lên câu chung tình, mà hoài năm tháng, tháng năm anh lặng thinh!

710

Bình luận (5)
Lv 11

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 15

Chấu Quán - 7 ngày trước

Lv 11

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 15

Chấu Quán - 9 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 9 ngày trước