KARAOKE - Một Lần Khờ Dại, Một Đời Nhớ Thương - Wendy Thảo - Beat Gốc .
Biển Đắng Lv 16

Biển Đắng

༺ Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ Lv 16

༺ Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻

823
189
61
没有你陪伴我真的很孤单……

20.64 K
Bình luận (61)
Lv 12

NHẠN TRẮNG

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

༺ Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 7 ngày trước

Lv 14

Khánh Vy Trần

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 16

༺ Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 12 ngày trước

Lv 12

Kim doanh

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 16

༺ Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 26 ngày trước

Lv 12

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

༺ Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Lv 12

Quyên Tran

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 61 bình luận