Karaoke Cho Vừa Lòng Em Tone Nam Nhạc Sống | Trọng Hiếu
Nhanh Le Lv 12

Nhanh Le

13
9
2
Tôi thề tôi chẳng yêu ai,vì người ta cứ phụ tôi hoài.Bây giờ tôi chẳng còn tin,trong nhân gian có kẻ chung tình.

100

Bình luận (2)
Lv 12

Nhanh Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Đoàn Ngọc Nga

Trả lời - 1 năm trước