Liên Khúc Ngô Thụy Miên & Trường Sa Karaoke ( SC )
HB Lv 11

HB

Thanh Thư Lv 10

Thanh Thư

16
4
2
Gửi HB liên khúc Ngô Thuỵ Miên

200

Bình luận (2)
Lv 10

Thanh Thư

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

HB

Trả lời - 5 tháng trước