[Karaoke - Beat Gốc] LK Ngày Xưa Anh Nói & Bội Bạc - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Nguyễn Ngọc Lv 15

Nguyễn Ngọc

1998
386
137
♥️ɴɴ ғт ᴅʟ♥️

41.02 K

Bình luận (137)
Lv 7

Tuyet Nguyen Thi

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 6

Hải Phạm

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 11

The Minh Sơn Tây

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 17

⏤͟͟͞͞ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê༗ - 17 ngày trước

Lv 21

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 20 ngày trước

Lv 16

Thuy Nguyen

Trả lời - 24 ngày trước

Lv 17

⏤͟͟͞͞ D⃒I⃒ễM⃒ L⃒ê༗ - 24 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 137 bình luận