Karaoke - Phận Bạc - Dương Hồng Loan Ft Đan Phương
Phuc Nguyen Lv 11

Phuc Nguyen

Thuỳ Trang Lv 16

Thuỳ Trang

35
16
10
Mời chi bài buồn rứa???trời đang mưa nữa chứ

1

Bình luận (10)
Lv 13

Nguyễn Chí Thành

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 13

Đào Chi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Đào Chi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Đào Chi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

Thuỳ Trang

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 10 bình luận