[KARAOKE] Đừng Nhắc Chuyện Lòng - Quỳnh Trang
Trang Như Lv 13

Trang Như

116
123
12
Đừng khơi chi kỷ niệm buồn.

1.81 K

Bình luận (12)
Lv 14

Trương Nhân

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Trang Như - 1 tháng trước

Lv 14

Han Nguyen

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Han Nguyen - 1 tháng trước

Lv 10

thanh lai thien

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trang Như - 1 năm trước

Lv 12

Quang Sáng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trang Như - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 12 bình luận