Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

635
463
215
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

94.81 K

Bình luận (215)
Lv 15

Lan Anh 37

Trả lời - 14 giờ trước

Lv 15

Lan Anh 37

Trả lời - 14 giờ trước

Lv 20

Lê Đức Mạnh

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 20

Lê Đức Mạnh

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 11

Anh Tuan

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 19

Lê Hải - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 215 bình luận