Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

406
322
162
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

49.51 K

Bình luận (162)
Lv 2

quochuy

Trả lời - 6 giờ trước

Lv 11

Vy sửa xe

Trả lời - 10 giờ trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 10 giờ trước

Lv 11

Vy sửa xe

Trả lời - 11 giờ trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 10 giờ trước

Lv 12

Đào Huệ

Trả lời - 17 giờ trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 10 giờ trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy

Trả lời - 21 giờ trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy - 10 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 162 bình luận