Ngân Khúc Tiêu Sầu Karaoke - Lê Như
Le O Lv 17

Le O

140
150
31
Niềm yêu thương xoá tan sầu vương...

19.03 K

Bình luận (31)
Lv 15

Anna Nguyen

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 4

Nam Khánh

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Le O - 1 tháng trước

Lv 12

My Nga Tran

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

Le O - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận