TÌNH HUẾ Karaoke( âm thanh chuẩn)
Hiển Linh Lv 14

Hiển Linh

54
50
34
Lòng Đã Hẹn Thề Sao Chưa Về Thăm Huế Người Ơi .....? Thương Tình Anh Em Vẫn Mong Chờ .....!

1.81 K

Bình luận (34)
Lv 13

Chút AN

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 9 tháng trước

Lv 10

Khang Trần

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 9 tháng trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 9 tháng trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 9 tháng trước

Lv 16

Trí Quang

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 14

Hiển Linh - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận