Karaoke Chiếc lá cuối cùng, Giọng nam, Tuấn Khanh
Quốc Hưng Võ Lv 15

Quốc Hưng Võ

105
48
74
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

19.11 K

Bình luận (74)
Lv 11

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 2 tháng trước

Lv 13

Bình Phương

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 16

Tiến Bui ngoc

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 4 tháng trước

Lv 16

Tiến Bui ngoc

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 4 tháng trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Quyên Tran - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 74 bình luận