KARAOKE - Xa Em Kỷ Niệm ( Đôn Hồ )
Vũ Thuận Lv 17

Vũ Thuận

42
31
6
Đâu đây có dư âm, ánh mắt đôi môi nay đã xa rồi...

3.2 K

Bình luận (6)
Lv 18

༺꧁NGÁT HƯƠNG HOA ꧂༻

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận - 11 tháng trước

Lv 18

Rose Nguyễn

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận - 11 tháng trước

Lv 18

Rose Nguyễn

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận - 11 tháng trước

Lv 13

Huiền Trang

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận