Nắng Chiều Karaoke
Han Nguyen Lv 15

Han Nguyen

Ngọc Tuyết Lv 15

Ngọc Tuyết

87
96
21
NẮNG CHIỀU (chị Han Nguyen ơi, em trả nợ chị bài này chị nhé!)

1.14 K

Bình luận (21)
Lv 11

Toan Nguyên

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Ngọc Tuyết - 2 năm trước

Lv 11

Nguyễn Thanh Thật

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Ngọc Tuyết - 2 năm trước

Lv 12

D_Hương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

D_Hương - 2 năm trước

Lv 13

Phan Thanh Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Ngọc Tuyết - 2 năm trước

Lv 13

Thuy Huong

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Ngọc Tuyết - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận