[Karaoke] Tình Như Lá Bay Xa _ Tone Nữ | Karaoke By Ha Thu
⚡️Sống Thật⚡️ Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️

813
604
335
Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ....Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta......tình như lá bay xa.!!!

57.45 K

Bình luận (335)
Lv 13

Ninh Nguyen

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 11 ngày trước

Lv 19

Tuyen Thi

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 11 ngày trước

Lv 19

Tuyen Thi

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 11 ngày trước

Lv 19

Tuyen Thi

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 11 ngày trước

Lv 13

Tu Quynh

Trả lời - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 335 bình luận