[Karaoke] Tình Như Lá Bay Xa _ Tone Nữ | Karaoke By Ha Thu
⚡️Sống Thật⚡️ Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️

818
610
336
Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ....Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta......tình như lá bay xa.!!!

57.65 K

Bình luận (336)
Lv 13

♥️Thu Thảo♥️

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Ninh Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 7 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 7 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 7 tháng trước

Lv 20

Tuyen Thi

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

⚡️Sống Thật⚡️ - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 336 bình luận