KARAOKE | Đường Tím Bằng Lăng - (SONG CA) - NHẠC SỐNG VÍP MỚI NHẤT 2018
Nhỏ Mùa Xuân Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân

Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

3144
654
123
Nhỏ bây giờ hót Bolero sao ngọt ngào vậy em ui ?

90.91 K
Bình luận (123)
Lv 3

Đinh Hương Thảo

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

The Minh Sơn Tây

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân - 6 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Đình Hựu

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Hung Guitar - 6 tháng trước

Lv 14

Nhã Trân

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Nhã Trân - 6 tháng trước

Lv 15

Tí Điệu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Tí Điệu - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 123 bình luận