Mười Năm Tình Cũ - Karaoke Beat Chuẩn
A Sến Lv 19

A Sến

1766
366
246
Bon chen tí - các tình yêu ủng hộ nha, gạch đá thì cất xây nhà còn đậu với kim cương thì ném cho e vỡ màn hình điện thoại luôn nhé. P/S: lớ ngớ có khi lại vớ huy chương kkk

4.06 M

Bình luận (246)
Lv 19

Ngô Viết Nghĩa

Trả lời - 2 năm trước

Lv 6

Huyen Kha

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

A Sến - 2 năm trước

Lv 16

HeidiQ.

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

A Sến - 2 năm trước

Lv 14

Phuoc Hoang Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Hienle

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 246 bình luận

Liên quan